Kontakt

Aleksandria Sp. z o.o. Sp. k.
Aleksandria I, ul. Gościnna 6
42-274 Konopiska
Polska

Spółka jest wpisana do ewidencji
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000445419
NIP 573-28-44-183
Regon: 00243147516

Sekretariat tel. (+48) 034 328 30 45  w. 31
aleksandria@aleksandria.pl                   sekretariat@aleksandria.pl  
Dział Handlowy tel. (+48) 034 328 38 45 
tel. (+48) 034 328 38 09
tel. (+48) 034 328 32 67 w.  22, 23, 24, 26, 27
handel@aleksandria.pl
export@aleksandria.pl
Kadry tel. (+48) 034 328 30 84  w. 17, 47
fax. (+48) 034 328 30 84 w. 56
praca@aleksandria.pl
Dział Zakupu Surowca tel. (+48) 034 328 30 64  w. 16
zakupy@aleksandria.pl
tel. (+48) 034 328 30 64  w. 45
zywiec@aleksandria.pl
Mapa dojazdu:
aleksandria, ul. gościnna 6