Wsparcie

Aleksandria od lat prowadzi szeroką działalność sponsoringową i charytatywną na rzecz miejscowej społeczności i lokalnych organizacji.

Stale opiekuje się i udziela wsparcia finansowego Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii:

  • współuczestnicząc w organizacji corocznego Wojewódzkiego Święta Młodości
  • honorując corocznie nagrodą rzeczową ucznia z najlepszymi wynikami w nauce

Współfinansuje organizację imprez odbywających się w Gminie Konopiska, takich jak:

  • Ogólnopolskie Zawody w Triatlonie / Duatlonie
  • Gminne Dożynki
  • Ogólnopolskie Zawody Balonowe
  • Międzynarodowy Turniej Boccia - Prometeus Cup

Współuczestniczy w organizacji imprez na terenie Częstochowy:

  • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  • Aleja Dobrego Smaku
  • Olimpiada Razem

Finansowo i rzeczowo wspiera domy dziecka i organizacje pożytku publicznego.